Modele de decizii si hotarari aga

În acest contexte, pot înțelege calificarea dată acestei decizii de unul dintre avocații recurentului “V” ca fiind o hotărâre “providențială”, numai că, în opinia MEA, termenul adecvat este Acela de “pleașcă”… în cazul în Care Consiliul de Administraţie, respectiv directoratul, este mandataires at să îndeplinească măsura privind majorarea capitalului social, dispoziţiile art. 2201 se aplică deciziei directive de Administraţie, respectiv celor ALE directoratului, în mod corespunzător. în cazul delegării către Consiliul de Administraţie, respectiv Directorat, a atribuţiilor prevăzute la art. 113 allumé. b) şi c), adică mutarea sediului sau schimbarea obiectului de activez al Societăţii, dispoziţiile art. 131 alin. (4) şi (5), ALE art. 132, Cu excepţia alin.

(6) şi (7), precum şi art prevederile. 133 se aplică deciziilor directive de Administraţie, respectiv celor ALE directoratului, în mod corespunzător [art. 114 alin. (2) şi (3) DIN lege]. Legea nu cuprinde reguli speciale privind comunicarea convocării asociaţilor societăţilor în nume colectiv şi în comandită simplă, însă aşa cum s-a precizat în Doctrina Juridică comunicarea convocării asociaţilor unor astfel de societăţi trebuie să se FACA în condiţiile Care asigură participe tuturor asociaţilor la luarea deciziilor, în condiţiile actului constitutiv. Ou, în contextul în Care CEDO a pronunțat nenumărate decizii prin care a statuat imposibilitatea pronunțării unor hotărâri diamétral opuse în Cauze identice (mĂ rezum la un singur exemplu, respectiv cauza beian contra României), ignorarea hotărârilor anterioare mi se pare cel puțin inexplicabilă. Adunarea Generală este organul de délibérare şi decizie al Societăţii, fiind formată DIN totalitatea asociaţilor Societăţii. Legea Nr. 31/1990 reglementează adunarea Generală ca Organ al Societăţii numai în cazul Societăţii PE acţiuni sau în comandită PE acţiuni şi Societăţii cu răspundere limitată. Cu toate acestea, este fără îndoială că şi în cazul celorlalte forme Juridice de Societate deciziile se UAI tot în cadrul adunărilor GENERALE ALE asociaţilor. • Prin trimiterea făcută la comentariul art. 196, i-am démonstrat “Ramonei” că invocă un reper doctrinar în necunoștință de cauză, Dar ACE (a) STA disprețuiește comentariul respectiv pentru că autorii (Gheorghe Piperea, Petre Piperea) sunt avocați.

Se pare că aprecierea pentru reperul doctrinar menționat i-a scăzut dramatique după această controversă… 1. Opoziția manifestată de asociatul “I” față de ținerea ședinței și de votarea ordinii de Zi reprezintă un VOT împotrivă, neputând fi calificată ca o abținere de la vot. 1. DIN lipsă de timp, eu v-am răspuns doar la primul Comentariu (CEL în Care ați reproductis opiniile autorilor Gabriel Boroi și carla alexandra Anghelescu referitoare la aplicabilitatea art. 1247 NCC). Apropo, nu am înțeles de ce trebuie s-o excludem PE DNA Anghelescu DIN citate… în Sfârşit, în cazul Societăţii în nume colectiv şi Societăţii în comandită simplă, administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea Generală indiferent de Cota de capital pe care o deţin, iar Dacă administratorul nu da curs sollicitării asociaţilor, aceştia se pot adresa instanţei judecătoreşti. d) să fixeze rémuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor directive de Administraţie, respectiv membrilor directive de supraveghere şi cenzorilor, Dacă nu a fost stabilită prin aux constitutiv; 3.