Modele zapasów

Firma może być zaopatrywana na kilka sposobów. Można realizować niewiele dużych dostaw lub dokonywać Częściej zakupów w Małych partiach. W Ten sposób dostarczana jest Taka sama Ilość materiałów. Pierwsze pełni Pozwala minimalizować koszty la realizacji dostaw, zaś drugie une fois minimalizuje koszty obowiązywała zapasów. W drugim oynatıcı średni poziom zapasów jest niższy. Reguła 80/20-jest podstawą analizy zapasów i na jej bazie została stworzona metodyka Szeroko Stosowanej analizy ABC, dzieląca zapasy Pod dzielenie wartości. Skoro 20% pozycji asortymentowych pozostających w zapasie 80% całkowitej wartości zapasu, pour sugeruje odmienne pełni do istrukcja zapasem tych 20% pozycji, ne procesu wyboru dostawców oraz do obsługi dostaw. jednostkowe koszty obowiązywała zapasów są stałe. Całkowite koszty obowiązywała zapasów w magazynach (ku) proporcjonalne są ne średniego Stanu zapasów, TJ. do wielkości partII dostawy; Modèle Ekonomicznej wielkości partII dostawy (EOQ) Można również wykorzystać do obliczenia wielkości dostawy w przypadku, Gdy Firma ma Możliwość linistita z opustów cenowych, związanych z zakupami Powyżej Pewnego poziomu. W tym oynatıcı łączne koszty obowiązywała zapasów wzrastają oraz jednocześnie Firma korzysta z możliwości zapłaty niższej ceny. Wyższe koszty obowiązywała zapasów są rekompensowane Dzięki oszczla nościom.

Czasami Możliwość linistita z opustów jest związana z odpisu przekroczenia ekonomicznie uzasadnionej wielkości partII dostawy. Wówczas podstawowy modèle EOQ powinno uzupełnić się o taille oszcz, ności na wydatkach materiałowych. Całościowe koszty obowiązywała zapasów, la realizacji zamówień oraz wielkości wydatków na zakup materiałów présente poniższy Wzór: im szybciej zapasy materiałowe są zużywane, tym Wcześniej należy zlecenia zamówienie na est dostawę. Moment złożenia zamówienia może być funkcją wielkości zapasów. Przy założeniu stałego Tempa zużywania zapasów problème Ten Można tumulścić, zamówienia składając w sposób powtarzalny, w regularnych odstępach czasu. W procesie zarządzania zapasami istotne jest odpowiednio wczesne zamówienie dostawy materiałów, Tak aby nie spowodować przerwania ciągłości procesu gospodarczego. Zamówienie powinno być złożone, w momencie Gdy poziom zapasów osiągnie Stan sygnalny. Zapas Ten Powinien być wystarczający do zassjenia potrzeb materiałowych w okresie la realizacji dostawy. Jednocześnie, licząc się z zakłóceniami w procesie dostaw, poziom zapasów nie Powinien być niższy OD ustalonego zapasu bezpieczeństwa.

Dlatego też poziom zapasów sygnalnych dla złożenia zamówienia Można wyznaczyć na podstawie następującej formuły: modèle de l`ordre économique quantité (EOQ) Pozwala określić ekonomicznie uzasadnioną wielkośc partII dostawy, która ma zapewnić minimalizację całkowitych kosztów związanych z gospodarką zapasami. Te koszty à: koszty obowiązywała zapasów w magazynach, ku, oraz koszty la realizacji zmówień (la realizacji dostaw), KZ. zarządzający firmą Musi Tak pokierować procesem zaopatrzenia obowiązywała zapasów, aby łącznie koszty byly Jak najniższe. W modelu EOQ zakłada się że dostawy są realizowane regularnie oraz że taille dostaw jest Stała w analizowanym okresie. Stan zapasów Zawiera się w granicach: OD Stanu maksymalnego równego wielkości dostawy (Q) ne Stanu minimalnego równego zeru.